Pyhävuori

Alajärvi

Kalliomaalaus, jossa on tunnistettavia kuvioita. Ajoitus avoin.
Rock painting with identifiable figures. Not dated.

Alajärven Pyhävuori sijaitsee meteoriittikraatteriin syntyneen Lappajärven kaakkoispuolella. Maalaus sijaitsee retkeilyalueella ja on helppo tavoittaa.

Etelään suuntaavan kallioseinämän eteen on rakennettu muuria irtokivistä. Jaakko Reipakan erakkomajana tunnettu rakennelma toimi erikoisena persoonana tunnetun Reipakan (1855–1932) kesäasuntona. Kallioseinämässä ja sen edessä olevassa kielekkeessä on punaista väriä siellä täällä. Suurelta osin väri lienee luontaista, mutta ainakin alhaalla vasemmalla on selkeitä maalauksia. Aivan muurin vierellä on hieman mutkainen pystylinja, jonka yläosa on leveämpi. Tämän yläpuolella on kaksi lyhyempää pystyjälkeä, joista oikeanpuoleinen voisi olla sivusta kuvattu ihmishahmo. Näiden yläpuolella on vielä kaksi pientä jälkeä. Alimman pystyjäljen oikealla puolen on pieni, vasemmalle katsova hirvieläin. Eläimen turpa on liioiteltu ja sille on kuvattu kaksi korvaa.

Toinen maalauspaikka on 5–10 metriä eteenpäin (pohjoiseen) erakkomajasta. Kallion reunassa on selvää punaväriä, mutta kuvia ei erotu. Oikealla on heikompia jälkiä, joista voi yrittää hahmottaa ihmishahmon muotoa. Tunnistus jää kuitenkin avoimeksi. Värijälkiä, ilmeisimmin luontaisia, on myös läheisessä siirtolohkareessa.

Alajärven Pyhävuoren maalauksesta on esitetty erilaisia arvioita. Etäällä rannasta sijaitseva paikka, jossa on runsaasti merkkejä historiallisen ajan toiminnasta on ajoituksellisesti hankala. Maalausten ulkoasun ja hirvieläimen tyylin perusteella se kuitenkin voi hyvinkin olla esihistoriallinen. Maalaus sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla kaukana muista tunnetuista kalliomaalauksista. Mikäli maalaus osoittautuu esihistorialliseksi, se laajentaa merkittävästi kalliomaalausten löytöaluetta.


Suomen kalliomaalaukset