muinaisen jälkiä

Muinaisen jälkiä valokuvaprojektin kohteina ovat lounais-Suomen esihistorialliset kiinteät muinaisjäännökset sekä niiden nyky-ympäristö.

Esihistoriallisen ajan asuinpaikat, haudat ja kalmistot sekä muinaislinnat sijoittuvat muinaisrantojen ja vesistöjen varsille, usein samoilla paikoilla on asutusta tai muuta toimintaa tänä päivänäkin. Maisema on kerroksellinen. Kivikauden asuinpaikalle haudattiin rautakaudella ihmisiä, nykyään paikan naapurissa on kauppakeskus. Osa muinaiskohteista on museoitu, toiset tuhoutuneet uusien rakenteiden alle.

Muinaisen jälkiä pohtii maiseman merkitystä sekä muinaisille asukkaille, jotka valitsivat paikat asumuksilleen ja haudoilleen että nykysuomalaisille, jotka toiminnoillaan muokkaavat ja muuttavat esi-isiensä merkitsemää maisemaa.

Lisätietoja: ismo.luukkonen ( a ) pp1.inet.fi


Traces of the Ancients introduces the layered landscape of south-west Finland. In the cultural landscape of the 21st century lie also marks of the prehistoric ages.

>>> sisään enter >>>

>>> kartta map >>>

Projektia ovat tukeneet:
Suomen kulttuurirahasto
Suomen kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto
Taiteen keskustoimikunta

Suomen esihistorialliset ajanjaksot
Prehistoric periods in Finland

kivi KIVIKAUSI (n. 8500–1500/1300 eKr BC) STONE AGE

pronssi PRONSSIKAUSI (1500/1300–500 eKr BC) BRONZE AGE

rauta RAUTAKAUSI (500 eKr BC–1150 jKr AD) IRON AGE

>>> lisätietoja >>>

>>> sisään enter >>>

>>> kartta map >>>

© www.ismoluukkonen.net 2000 – 2010