muinaisen jälkiä

Kirkonmäki

Masku

2004

rautakautinen kalmisto
Iron Age cemetery

< muinaiset >