valokuvaaja photographer
Ismo Luukkonen


neljäs ulottuvuus

Valokuvan ajallisuus

Maiseman kerrostumista
ajan kokemukseen

Väitöskirja


Valokuvan ajallisuus on Ismo Luukkosen taiteellinen tutkimus, joka tuo esille tekijälähtöisen näkökulman ajan ja valokuvan suhteeseen. Luukkonen esittää tulkintoja ajasta, maiseman kerrostumista sekä muinaisjäännöksistä maisemassa, ja tuo samalla kuvan sekä kuvan tekemisen kiinteäksi osaksi tutkimusta.

Aika on jatkuvaa muutosta: mikään hetki ei pysähdy tai toistu samanlaisena. Vaikka valokuvan hetki on mennyt, sitä katsotaan tässä ajassa. Juuri valokuvan pysähtyneisyys tekee siitä niin kiehtovan välineen tarkastella aikaa, joka – ikuisesti ja lakkaamatta virtaavana – tuntuu pysäytetyn valokuvan vastakohdalta.


210 x 260 mm, 304 s.

Aalto-yliopiston julkaisusarja
DOCTORAL DISSERTATIONS 147/2017
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Aalto ARTS Books
Helsinki
Design: Ismo Luukkonen
ISBN 978-952-60-7556-3
© Ismo Luukkonen 2017


pdf-versio


Ansioluettelo ja näyttelyt Cv and Exhibitions

www.ismoluukkonen.net