Hepo-oja

Juva

Mahdollinen kalliomaalaus, jossa ei ole tunnistettavia kuvioita. Ajoitus avoin.
Possible rock painting without identifiable figures. Not dated.

Juvan Pihlajasalon pohjoisosassa, peltoläntin takaa alkavassa metsässä kohoaa pysty kallio. Ylös nousevan terassin yläpuolella tummassa kalliossa on vaalean jäkälän peittämä kiilamainen alue. Jäkälän alta pilkoittaa punaista. Väri vaikuttaa tuhoutuneelta kalliomaalaukselta, mutta kalliopinnan heikko kunto ja värijälkien epämääräisyys jättävät tulkinnan epävarmaksi. Väri voi olla myös luontaista.


Suomen kalliomaalaukset