Kuerlinkat

Kolari

Kalliomaalaus, jossa ei ole tunnistettavia kuvioita. Ajoitus avoin.
Rock painting without identifiable figures. Not dated.

Noin 500 metriä ennen kuin pieni Kuerjoki laskee Äkäsjokeen, se kulkee läpi kallioisen rotkon ja muodostaa kaksi pientä putousta, ylemmän ja alemman Kuerlinkan. Aivan alemman Kuerlinkan alapuolella, itärannalla kohoaa rosoinen kallio, jonka korkeimmassa pystyseinässä on noin 2 metriä leveä ja 2,5 metriä korkea syventymä. Tässä luonnon muovaamassa alttarissa on runsaasti epäselviä, ilmeisen moderneja kaiverruksia ja kaksi selvempää 1900-luvun alkuun ajoittuvaa nimikirjoitusta. Kalliossa on myös monin paikoin punaväriä, joka vaikuttaa ainakin osin ihmisen tekemiltä.

Kallion alaosan helakampi punainen lienee luontaista, joskin vasemmalla olevat voimakkaammat läiskät tuntuvat epäilyttäviltä. Kallion halki kulkee vasemmalta ylhäältä oikealle alas halkeama. Sen yläpuolella on kulunutta punaväriä. Oikealla väriä on rosoisessa kalliossa enemmältikin. Joissain kohdin väri tuntuu muodostavan epämääräisiä kuvioita. Selvimmät, joskin edelleen epämääräiset kuviot sijaitsevat ylempänä, pienen kalliontaitteen ja kvartsisuonen kohdalla. Tunnistettavia kuvioita Kuerlinkojen kalliosta ei hakemallakaan löydä. Muutamat katkelmat antavat kuitenkin viitteen, että niitäkin kalliossa on voinut olla.

Kuerlinkkojen maalauspaikka sijaitsee Lapissa kaukana muista kalliomaalauksistamme, eikä siitä voi tunnistaa kuvioita, jotka liittäisivät sen kalliomaalausten kuvatraditioon. Kalliossa olevat nykyajan jäljet kertovat, että paikka on tunnettu ja koettu merkittäväksi. Toisaalta lähistöltä on tehty kivikautiseen asuinpaikkaan viittaavia löytöjä. Kuerlinkkojen maalauksen ajoitus jää siten avoimeksi. Se voi olla peräisin kivikaudelta tai vasta viime vuosikymmeniltä.


Suomen kalliomaalaukset