Nästinristi

Laitila

Esihistoriallinen maalaus irtokivessä, löydetty kivikautiselta asuinpaikalta.
Prehistoric painting in a stone, found in a stone age settlement.

Laitilan Nästinristin mäntyä kasvavalla hiekkakankaalla on tutkittu laajaa, kivi- ja pronssikaudelle ajoitettua asuinpaikka-aluetta, johon liittyy myös hautauksia. Alue oli jo tutkimusten aikaan osittain tuhoutunut soranoton takia. Nykyään alueella ei ole silmin havaittavia merkkejä muinaisesta asutuksesta, muutamia asumuspainanteita lukuunottamatta. Kivikautisen asuinpaikan kaivausten yhteydessä vuonna 1979 löydettiin kivi, jonka yhdelle sivulle on maalattu punaisia, ristiin kulkevia viivoja. Asuinpaikka ajoitettiin kampakeraamiseksi.

Nästinristin kivi kuuluu nykyään Museoviraston kokoelmiin.


Suomen kalliomaalaukset